NAGYKÁROLYI
REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE

Békesség Istentől!

A HÉT IGÉJE:

„Te pedig amikor alamizsnát osztogatsz, ne tudja a te bal kezed, mit cselekszik a te jobb kezed.” (Mt 6,3)

ÁHÍTAT

ESEMÉNYNAPTÁR

SZEPTEMBER 5.

ADMINISZTRÁCIÓS ÉRTEKEZLET

SZEPTEMBER 23.

ÉRHATVANI TEMPLOMNAP

SZEPTEMBER 28.

JÚLIA-BÁL

OKTÓBER 3.

ADMINISZTRÁCIÓS ÉRTEKEZLET

NOVEMBER 7.

ADMINISZTRÁCIÓS ÉRTEKEZLET

DECEMBER 5.

Adminisztrációs értekezlet

- 445100 Nagykároly, Rákóczi Ferenc u. 18

- esperesihivatal@yahoo.com

- 0040-261865706