PRESBITERI SZÖVETSÉG

Bejegyzés dátuma: 2016.05.29.

A presbiteri munkáról tanácskoztak

Tasnádon tartotta meg május 28-án a Nagykárolyi Református Egyházmegye Presbiteri Szövetsége idei első konferenciáját, melynek meghívott előadója dr. Szélyes Ferenc volt. A következő találkozójukat őszre tervezik a presbiterek.

1011

Az egyházmegye szinte minden egyházközségének presbitériuma képviseltette magát. A találkozó nagytiszteletű Nagy Sándor esperes igehirdetésével kezdődött, aki az 1 Kor 16,13 igeszakasz alapján szólt a gyülekezeti elöljáróknak lélekhez szóló prédikációjában. Rámutatott arra, hogy a presbitereknek nemcsak gyermekeikre, családjaikra és időseikre kell vigyázzanak, hanem a rájuk bízott gyülekezetre is. Elöljárókként hitben kell építsék közösségüket. Meg kell ragadni a misszió áldott lehetőségét, mely a magányosok, betegek és tévelygők felkeresésében válhat nyilvánvalóvá. Ezt követően Almási Csaba, a Nagykárolyi Református Egyházmegye Presbiteri Szövetségének elnöke köszönte meg a résztvevőknek, hogy munkájukat félretéve elfáradtak erre az alkalomra.  Mivel nemrégiben nyerte el az elnöki tisztséget, kifejezte abbéli reményét, hogy az egyházmegye presbiterei hathatósan fognak a jövőben együtt munkálkodni. Bízik abban, hogy több alkalommal is lehetőségük kínálkozik majd az egymással való találkozásra és gyülekezeti tapasztalataik megosztására.

1012

Pakulár István házigazda lelkipásztor János evangéliumának 21. részéből olvasott fel. Ezzel az igével köszöntötte a vendégeket a megye egyik legimpozánsabb műemlék templomában. Elmondta: a mostani konferencia egy olyan alkalom, amikor a presbitériumoknak a múlt és a jövő felé egyaránt kell tekinteniük. Felhívta a figyelmet arra, hogy jelenleg egyik legnagyobb kihívásunk a hitünk védelme, hisz az Európába érkező idegenek sokkal jobban ragaszkodnak vallásukhoz, mint mi.  Hitünk védelme nélkül veszélybe kerülhetnek több évszázados keresztyén templomaink is.

A megjelent presbitereket köszöntötte Tóth András, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiteri Szövetségének elnöke, aki az ApCsel 20,28 igeszakasszal köszöntötte az egybegyűlteket. Elmondta: a Presbiteri Szövetség megalakulásakor azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a regionális és évi közös konferencián hallottak és tanultak által olyan presbitereket nevel, akik megfelelő munkatársai lehetnek a lelkipásztornak a gyülekezetek lelki és anyagi építésében.

1014

Dr. Szélyes Ferenc, a Szatmár-Láncos Református Egyházközség presbitere, a Presbiteri Szövetség missziós felelőse a presbiteri munkáról tartott érdekfeszítő előadást. Beszélt a presbiterek kötelességeiről, hatásköréről és missziói szolgálatáról.  Arra bíztatta presbitertársait, hogy szorgalmasan olvassák a Szentírást. A presbitérium kötelessége az egyházközségben, hogy: “mint a nyáj pásztora gondozza a gyülekezetet, mint az Isten házának szolgája vezesse a gyülekezetet, és mint a hit őrzője védje a gyülekezetet” – fogalmazott az előadó.

Az előadást követően a presbitereknek lehetőségük kínálkozott arra, hogy megosszák egymással sikereiket és kudarcaikat. Jó volt hallani az egyházkerületi elnök személyes tapasztalatát, aki presbitertársaival közösen végzett család- és beteglátogatásokról számolt be. “Nem kedvező ugyan minden esetben a fogadtatás, de mégis menni kell, és ebben a diakóniai munkában is segítségére kell legyen a lelkipásztornak a presbitérium” – mondta az elöljáró. A jelenlevők sajnálattal osztották meg azt a kedvezőtlen tapasztalatot, hogy sok helyen nehezen lehet bevonni fiatal társakat a presbitériumba, holott fontos szerepük van nekik is az egyházban.

A konferenciát követően finom ebéddel várták a helybeliek vendégeket. A Presbiteri Szövetség egyházmegyei vezetősége ezúton is köszöni a tasnádiaknak a szíves vendéglátást, a presbitereknek pedig, hogy részt vettek a mindenki számára építő jellegű, hasznos találkozón.

1002 1003
Warning: getimagesize(/tb1/home/sebes303/karolyirefegyhazmegye.ro/wp-content/uploads/photo-gallery/thumb/1004.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /tb1/home/sebes303/karolyirefegyhazmegye.ro/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 432

Warning: Division by zero in /tb1/home/sebes303/karolyirefegyhazmegye.ro/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 438

Warning: Division by zero in /tb1/home/sebes303/karolyirefegyhazmegye.ro/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 438
1004 1005 1006
Warning: getimagesize(/tb1/home/sebes303/karolyirefegyhazmegye.ro/wp-content/uploads/photo-gallery/thumb/1007.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /tb1/home/sebes303/karolyirefegyhazmegye.ro/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 432

Warning: Division by zero in /tb1/home/sebes303/karolyirefegyhazmegye.ro/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 438

Warning: Division by zero in /tb1/home/sebes303/karolyirefegyhazmegye.ro/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 438
1007
Warning: getimagesize(/tb1/home/sebes303/karolyirefegyhazmegye.ro/wp-content/uploads/photo-gallery/thumb/1008.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /tb1/home/sebes303/karolyirefegyhazmegye.ro/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 432

Warning: Division by zero in /tb1/home/sebes303/karolyirefegyhazmegye.ro/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 438

Warning: Division by zero in /tb1/home/sebes303/karolyirefegyhazmegye.ro/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 438
1008 1009
Warning: getimagesize(/tb1/home/sebes303/karolyirefegyhazmegye.ro/wp-content/uploads/photo-gallery/thumb/1010.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /tb1/home/sebes303/karolyirefegyhazmegye.ro/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 432

Warning: Division by zero in /tb1/home/sebes303/karolyirefegyhazmegye.ro/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 438

Warning: Division by zero in /tb1/home/sebes303/karolyirefegyhazmegye.ro/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 438
1010 1011 1012 1013 1014
Warning: getimagesize(/tb1/home/sebes303/karolyirefegyhazmegye.ro/wp-content/uploads/photo-gallery/thumb/1015.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /tb1/home/sebes303/karolyirefegyhazmegye.ro/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 432

Warning: Division by zero in /tb1/home/sebes303/karolyirefegyhazmegye.ro/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 438

Warning: Division by zero in /tb1/home/sebes303/karolyirefegyhazmegye.ro/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 438
1015 1016
15elemet

Bejegyzés dátuma: 2014.11.24.

A presbiterek beteglátogatásban végezhető szerepéről tartott Hadadon konferenciát a Nagykárolyi Református Egyházmegye presbiteri szövetsége. Az esemény nt. Nagy Sándor esperes igehirdetésével kezdődött, majd nt. Király Lajos, a Szatmári Református Egyházmegye főjegyzőjének előadásával folytatódott.

Az igehirdetés során az esperes a Jer 35,12-13 igeszakasz alapján ébresztett megfontolandó gondolatokat a jelenlévőkben. Jeremiás próféta feladata volt a bűn miatti ítélet kimondása. Szükséges, de nem volt könnyű ez a feladat, ahogy a szülőknek sem könnyű gyermekeik hibáira rámutatni, de eltekinteni felette is vétek. A kiválasztott nép megszakította az Istennel kötött szövetséget. Ám a közöttük élő rákábiták, akik társadalmilag kitaszított közösségnek számítottak bizonyságot tettek a hűségről. Jeremiás példaként emeli ki őket, akikre a szövetség miatti hűségükért áldás vár. Következtetésként levonhatjuk magunknak azt, hogy nekünk is érdemes Krisztus tanításai szerint élni. Elhivatottsággal eleget tenni a ránk bízott feladatoknak. Nincs is nagyobb szégyen, amikor visszautasítjuk az Isten részéről érkező megbízásokat. Presbiterek esetében, amikor visszautasítják a tisztségre való felkérésüket, vagy éppen ha már vállalták azt, később lemondjanak róla. Ha az Úr áldásairól van szó, sosem mondjuk, hogy elég, több nem kell belőle. Legyen így ez a ránk bízott feladatokkal is, amire kér az Úr, azt tegyük meg! –  hangzott a felhívás.


Nt. Király Lajos A beteglátogató presbiter címmel tartott előadást, melyet hat támpillérre épített. A bevezetésben beszélt arról, hogy mind a Szentírás, mind az egyházi törvényeink szerint meghatározott feladat a beteglátogatás. A betegek meglátogatása során pásztorrációt végzünk, lelkigondozunk.  Amikor beteg lesz valaki különböző kérdések tevődnek fel benne. Megkérdezi, hogy miért van ez rajta? Miért olyan magányos? Mit csinálnak nélküle? A beszélgetések során ezekre a kérdésekre kell megfelelő válaszokat adni. A személyes beszélgetések során rá kell vezetni a beteget arra, hogy higgyen benne és akarja a gyógyulást. Fel kell ajánlani a segítséget. Van úgy, hogy szavakkal, de van úgy hogy csak puszta jelenléttel, azzal, hogy ott vagyunk mellettük sokat segítünk. Az előadó végül egy fontos gondolattal fejezte be előadását, Scott Hamiltontól idézte: „Betegségemben megerősödött a kapcsolatom Istennel”.


Az előadást követően lényeges kérdések merültek fel. Szóba került az, hogy egyelőre nem túl általános a presbitereknek ez a szolgálata, ami ennek ellenére ugyanolyan fontos, mint a presbiteri tevékenység többi része. Egyelőre problémát jelent az is, hogy sokszor nem jut el az információ a betegekről a lelkipásztorhoz, így ő sem tudja meglátogatni a betegeket. Ám a legnagyobb probléma, hogy sokan idegenkednek, vagy éppen visszautasítják a beteglátogatást. A jelenlevők megállapították, hogy mindenképp fontos a szakemberek bevonása ebbe a munkába. A presbitereket is megfelelőképpen fel kell készíteni erre a szolgálatra, ami cseppet sem könnyű. Különösen olyan helyzetekben, amikor előreláthatólag a betegnek már csak néhány napja van arra, hogy szembenézzen a földi elmúlással.

A konferencián résztvevőket köszöntötte Geréb Miklós egyházmegyei főgondnok és László Kálmán, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiteri Szövetségének elnöke. A PSZ elnöke örömét fejezte ki amiatt, hogy úgy zárhatják az évet, hogy mind a 9 egyházmegyében sikerült legalább egy konferenciát szervezni. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy 2015-ben presbiterválasztások lesznek és oda kell figyelni, hogy milyen elöljárókat választanak majd.


Warning: getimagesize(/tb1/home/sebes303/karolyirefegyhazmegye.ro/wp-content/uploads/photo-gallery/thumb/psz10.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /tb1/home/sebes303/karolyirefegyhazmegye.ro/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 432

Warning: Division by zero in /tb1/home/sebes303/karolyirefegyhazmegye.ro/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 438

Warning: Division by zero in /tb1/home/sebes303/karolyirefegyhazmegye.ro/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 438
psz10 psz2
Warning: getimagesize(/tb1/home/sebes303/karolyirefegyhazmegye.ro/wp-content/uploads/photo-gallery/thumb/psz3.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /tb1/home/sebes303/karolyirefegyhazmegye.ro/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 432

Warning: Division by zero in /tb1/home/sebes303/karolyirefegyhazmegye.ro/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 438

Warning: Division by zero in /tb1/home/sebes303/karolyirefegyhazmegye.ro/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 438
psz3 psz11
Warning: getimagesize(/tb1/home/sebes303/karolyirefegyhazmegye.ro/wp-content/uploads/photo-gallery/thumb/psz5.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /tb1/home/sebes303/karolyirefegyhazmegye.ro/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 432

Warning: Division by zero in /tb1/home/sebes303/karolyirefegyhazmegye.ro/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 438

Warning: Division by zero in /tb1/home/sebes303/karolyirefegyhazmegye.ro/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 438
psz5 psz12 psz13 psz6 psz14 psz7 psz16 psz8 psz17 psz18
Warning: getimagesize(/tb1/home/sebes303/karolyirefegyhazmegye.ro/wp-content/uploads/photo-gallery/thumb/psz19.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /tb1/home/sebes303/karolyirefegyhazmegye.ro/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 432

Warning: Division by zero in /tb1/home/sebes303/karolyirefegyhazmegye.ro/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 438

Warning: Division by zero in /tb1/home/sebes303/karolyirefegyhazmegye.ro/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 438
psz19
Warning: getimagesize(/tb1/home/sebes303/karolyirefegyhazmegye.ro/wp-content/uploads/photo-gallery/thumb/psz20.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /tb1/home/sebes303/karolyirefegyhazmegye.ro/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 432

Warning: Division by zero in /tb1/home/sebes303/karolyirefegyhazmegye.ro/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 438

Warning: Division by zero in /tb1/home/sebes303/karolyirefegyhazmegye.ro/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 438
psz20
16elemet